Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 13 augustus 2027

 

Romeinen 15:32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Opdat ik met blijdschap, door den wil van God, tot u mag komen, en met u verkwikt worden." (Ro 15:32 STV)

"Dan kan ik met blijdschap naar u toe komen en bij u wat rust vinden, als God het wil."

"opdat ik, in blijdschap tot u gekomen met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken moge."

"Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen."

"Daarna zal ik blij bij u komen en, als God het goed vindt, wat kunnen uitrusten."

 

Overdenking van vandaag:

Ons leven, onze toekomst en onze plannen zijn in Gods handen. Deze onontkoombare realiteit is de basis van ons bestaan. Het is ook het fundament van onze vreugde en verfrissing als we met elkaar zijn.  

Denk er eens een seconde over na: onze ontmoetingen met elkaar en elkaar dienen zijn geen toeval. Het zijn de handelingen van Gods genade dat ons een kans geeft om te delen in Gods zegen en vreugde.

 

Gebed:

Heilige Vader, dank u voor uw directe betrokkenheid in mijn leven. Dank u voor de leiding van uw Geest, de begeleiding van uw woord en de wijsheid van oudere christenen. Dit alles heeft de zin van mijn leven verdiept en mijn dienen gesteund voor uw Koninkrijk. Geef me alstublieft een dieper gevoel van genade en vreugde wanneer ik samen met christenen kan zijn, waar dat ook moge zijn. Ik weet dat deze dierbare leden van uw familie niet toevallige kennissen zijn die ik ontmoet op mijn weg, maar zij zijn de herinneringen van uw verlangen om mij te zegenen en uw kinderen aan te moedigen met uw aanwezigheid. In Jezus' naam dank ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

12 augustus 2027 Markus 10:13-14
11 augustus 2027 Matthëus 7:12
10 augustus 2027 Psalm 23:2-3
9 augustus 2027 Johannes 10:11
8 augustus 2027 Johannes 6:27
7 augustus 2027 Exodus 23:12
6 augustus 2027 Matthëus 17:5
 

Home