Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 12 augustus 2027

 

Markus 10:13-14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten. Maar Jezus, [dat] ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods." (Mr 10:13-14 STV)

"De mensen brachten kinderen bij Jezus; ze wilden dat hij hen zou aanraken, maar de leerlingen zeiden de mensen dat ze dat moesten laten. Toen Jezus dat zag, was hij diep verontwaardigd: 'Laat die kinderen bij me komen, hou ze niet tegen! Want het koninkrijk van God is voor wie zijn als zij."

"En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods."

"De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij."

"Enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus. Zij wilden graag dat Hij ze zou aanraken, maar de discipelen traden daartegen op. Jezus zag het en nam hun dat kwalijk. "Laat die kinderen toch bij Mij komen," zei Hij. "Houd ze niet tegen, want juist voor kinderen is het Koninkrijk van God."

 

Overdenking van vandaag:

Wij mensen proberen altijd om onze plaats te definieren in de "rangorde" van het leven. Jezus herinnert zijn discipelen eraan dat ze de alledaagse regels van rangorde moeten verwijderen als ze echt deel uit willen maken van zijn Koninkrijk.  

In feite was hij heel boos op hen omdat zij peuters geweigerd hadden bij hem te komen, kennelijk omdat deze leerlingen de kleintjes niet waardig achten om de tijd, energie en aandacht van hun Meester te krijgen.  

Jezus, zoals hij zo vaak deed, keerde de gemeenschappelijke wereldse waarden ondersteboven en herinnerde ze dat ze meer aandacht moesten besteden aan het karakter van peuters dan aan hun eigen gevoel van belang als zij ooit Gods Koninkrijk wilden begrijpen.

 

Gebed:

Vader, dank u voor de waardering van mij als uw kind. Maak in mij de verwondering, nederigheid en ontzag opnieuw wakker als ik probeer te leven voor u en uw Koninkrijk! In Jezus' naam wil ik bidden. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 augustus 2027 Matthëus 7:12
10 augustus 2027 Psalm 23:2-3
9 augustus 2027 Johannes 10:11
8 augustus 2027 Johannes 6:27
7 augustus 2027 Exodus 23:12
6 augustus 2027 Matthëus 17:5
5 augustus 2027 Markus 6:49-50
 

Home