Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 7 augustus 2027

 

Exodus 23:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zes dagen zult gij uw werken doen; maar op den zevenden dag zult gij rusten; opdat uw os en uw ezel ruste, en dat de zoon uwer dienstmaagd en de vreemdeling adem scheppe." (Ex 23:12 STV)

"Werk zes dagen, maar rust op de zevende dag. Je koe en je ezel kunnen dan uitrusten, de zoon van je slavin en de vreemdeling kunnen weer op verhaal komen."

"Zes dagen zult gij uw werk doen, maar op de zevende dag zult gij rusten, opdat uw rund en uw ezel uitrusten, en de zoon van uw slavin en de vreemdeling adem scheppen."

"Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden; dan kunnen ook je rund en je ezel uitrusten en kunnen je slaven en de vreemdelingen die voor je werken op adem komen."

"Zes dagen mag u werken, maar op de zevende dag moet u rusten, zodat uw ossen en ezels op adem kunnen komen en de leden van uw huishouding (de slaven en bezoekers) kunnen uitrusten."

 

Overdenking van vandaag:

Aangemoedigd! Dat is vaak moeilijk welke tijd het dan ook mag zijn, maar het is vooral moeilijk in juli/augustus, nietwaar? Het is middenin de zomer of middenin de winter, het ligt eraan aan welke kant van de evenaar jij je bevindt.  

Hoe dan ook, we moeten Gods verlangen horen dat we allemaal verkwikt worden en het toestaan dat de mensen om ons heen gestimuleerd worden in zijn aanwezigheid, zijn genade en zijn rust.

 

Gebed:

Vergeef me, God, dat zo druk bezig ben druk bezig te zijn dat ik niet bewust de nodige tijd neem om te worden aangemoedigd in uw rust. Leer me voorzichtig, Vader, dat ik deze wekelijkse rust in uw aanwezigheid nodig heb en samen met mijn familie ben om alles te zijn wat u wilt dat ik ben en alles wat ik kan zijn. Herstel mijn ziel, o God, en vul mij met uw rustgevende vreugde. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

6 augustus 2027 Matthëus 17:5
5 augustus 2027 Markus 6:49-50
4 augustus 2027 Markus 6:31
3 augustus 2027 Johannes 7:37-38
2 augustus 2027 Psalm 68:9
1 augustus 2027 Spreuken 6:28
31 juli 2027 Johannes 1:12-13
 

Home