Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 6 augustus 2023

 

MatthŽus 17:5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!" (Mt 17:5 STV)

"Hij was nog aan het spreken toen een wolk van licht hen omhulde, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart; luister naar hem.'"

"Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!"

"Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!'"

"Maar voordat hij was uitgesproken, kwam er een lichtende wolk boven hen. Een stem uit die wolk zei: "Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart. Luister naar Hem."

 

Overdenking van vandaag:

Mozes en Elia verschenen met Jezus in zijn goddelijke gedaante op de berg voor de meest naaste discipelen van Jezus. Dit was de ultieme eer voor hen als gelovige joden. God echter, wilde dat ze weten dat, net zo belangrijk als Mozes en Elia zijn, dat alleen Jezus zijn zoon is. De woorden van zijn Zoon zijn de ultieme autoriteit en de meest belangrijke waarheid van Gods wil.  

Als wij verfrist, vernieuwd en hersteld moeten worden, moeten we beginnen met het luisteren naar en het gehoorzamen van Gods Zoon en onze Heer, Jezus Christus.

 

Gebed:

Rechtvaardige Vader, geef me alstublieft een heilige honger voor de woorden van Jezus. Help me als ik ze niet alleen probeer te begrijpen, maar ze ook naleef. Ik wil het eren van u mijn levenswerk maken net zoals het zijn levenswerk was. Geef me alstublieft wijsheid voor vandaag als ik probeer beslissingen te nemen en als ik met moeilijke omstandigheden geconfronteerd wordt; help me met integriteit, genade en gehoorzaamheid. In de naam van de Heer Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

5 augustus 2023 Markus 6:49-50
4 augustus 2023 Markus 6:31
3 augustus 2023 Johannes 7:37-38
2 augustus 2023 Psalm 68:9
1 augustus 2023 Spreuken 6:28
31 juli 2023 Johannes 1:12-13
30 juli 2023 1 SamuŽl 3:19
 

Home