Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 3 augustus 2027

 

Johannes 7:37-38

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En op den laatsten dag, [zijnde] de grote [dag] van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien." (Joh 7:37-38 STV)

"Op de laatste, de belangrijkste dag van het feest stond Jezus in de tempel en riep: 'Wie dorst heeft, laat hij bij mij komen om te drinken. De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien.'"

"En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."

"Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, "zo zegt de Schrift.'"

"Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus op en sprak de mensen toe: "Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft."

 

Overdenking van vandaag:

Stromen van water - levend water voor stervende hoop, koel water voor smachtende harten, verfrissend water voor degenen die uitgeput en moe zijn. Dit is natuurlijk veel meer dan een vloeistof die we kunnen drinken met onze lippen. Dit is het ultieme water van de ziel dat God verlangt ons te geven, zijn kinderen.  

Laten we de maand augustus besteden onszelf te verfrissen met de beloften van Jezus en vertrouwende dat, als we dicht bij hem komen, de Geest onze ziel zal herstellen.

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, dank u voor het sturen van Jezus om me te redden en de Heilige Geest om me te ondersteunen en me te vernieuwen. Zegen me alstublieft, vooral deze maand, als ik probeer dichter tot mijn Heiland te komen en mijn ziel probeer te herstellen met het verfrissende water van uw levende Heilige Geest. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 augustus 2027 Psalm 68:9
1 augustus 2027 Spreuken 6:28
31 juli 2027 Johannes 1:12-13
30 juli 2027 1 SamuŽl 3:19
29 juli 2027 Psalm 71:18
28 juli 2027 2 TimothŽus 4:7-8
27 juli 2027 Handelingen 17:4
 

Home