Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 31 juli 2027

 

Johannes 1:12-13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, [namelijk] die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn." (Joh 1:12-13 STV)

"aan wie hem aanvaardden en in hem geloofden, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Dat werden zij niet door hun afstamming, of op natuurlijke en menselijke wijze, nee, zij zijn uit God geboren."

"Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn."

"Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God."

"Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God."

 

Overdenking van vandaag:

We leven in een tijd en cultuur van rechten. "Het is mijn recht om ___." Vul het blanco in. Maar we hebben geen recht om Gods kind te zijn. Dit recht wordt ons gegeven door Gods genade. Dit recht kwam naar ons met een grote prijs voor God. Jezus kwam op aarde, leefde, stierf en stond op uit de dood.  

We ontvangen deze genade door geloof: God geeft ons nieuwe geboorte als wij vertrouwen in Jezus als Heer en we gedoopt en herboren zijn door de kracht van de Heilige Geest (Johannes 3:3-7; Titus 3:3-7). Om geboren te worden door God, om geboren te worden van boven, om "opnieuw" geboren te worden is het geschenk van opname in Gods gezin en geeft ons alle rechten van de erfgenamen in Gods huis (Galaten 3:26-4:7).

 

Gebed:

Abba Vader, dank u dat u mij opneemt in uw familie. Mag mijn leven van vandaag uw invloed, karakter, barmhartigheid, heiligheid, mededogen, gerechtigheid en liefde weerspiegelen. Ik wil zijn als u, mijn Vader. Net zoals ik geboren werd in uw gezin door de kracht van de Heilige Geest, vul mij alstublieft met uw Geest vandaag zodat ik u zal weerspiegelen in alles wat ik doe en zeg deze dag. In de naam van mijn oudere broer Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 juli 2027 1 SamuŽl 3:19
29 juli 2027 Psalm 71:18
28 juli 2027 2 TimothŽus 4:7-8
27 juli 2027 Handelingen 17:4
26 juli 2027 Titus 2:3
25 juli 2027 Titus 2:2
24 juli 2027 Prediker 7:10
 

Home