Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 9 mei 2024

 

1 Thessalonicensen 5:9-10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden." (1Th 5:9-10 STV)

"We zijn door God niet bestemd om veroordeeld te worden, maar om deel te krijgen aan de redding dankzij onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij samen met hem zullen leven, ongeacht of we nog in deze wereld verkeren of al gestorven zijn."

"want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven."

"Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven."

"Want God heeft ons niet bestemd om door Hem bestraft te worden, maar om gered te worden door de Here Jezus Christus. Jezus is voor ons gestorven om ons voor altijd met Hem te laten leven, of we bij Zijn terugkeer nu al gestorven of nog in leven zijn."

 

Overdenking van vandaag:

God redde ons niet om ons te veroordelen. Nee, hij redde ons zodat we bij hem thuis kunnen komen en voor eeuwig kunnen genieten van zijn genadevolle aanwezigheid. God wil dat we in zijn aanwezigheid zijn, dat is waar het bij de verlossing om gaat! Hij zal niets ons laten weghouden van die aanwezigheid wanneer ons hart tot hem behoort!

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, dank u voor het vertrouwen dat ik heb in Jezus! Ik weet dat ongeacht ik leef totdat Jezus komt of als ik vandaag sterf, ik kan erop vertrouwen dat mijn toekomst met u is omdat het verbonden is met Jezus' overwinning op de dood. Dank u dat u mij een thuis geeft met u als mijn ultieme toekomst. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

8 mei 2024 Romeinen 5:8
7 mei 2024 1 Petrus 5:7
6 mei 2024 Deuteronomium 5:6-7
5 mei 2024 Romeinen 5:5
4 mei 2024 Micha 5:4
3 mei 2024 Psalm 5:3
2 mei 2024 Prediker 5:2
 

Home