Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 29 juli 2027

 

Psalm 71:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik [dezen] geslachte verkondige Uw arm, allen nakomelingen Uw macht." (Ps 71:18 STV)

"Laat me niet in de steek, nu ik oud ben en grijs. Laat mij vertellen van uw macht, uw grote daden verkondigen aan kinderen en kleinkinderen."

"wil mij dan ook tot mijn ouderdom en grijsheid, o God, niet verlaten, totdat ik aan dit geslacht uw arm verkondig, aan ieder die komt, uw sterkte."

"Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm."

"Nu ben ik oud en grijs, mijn God; laat mij nu niet in de steek! Ik zal deze nieuwe generatie vertellen over Uw macht. Wie het maar horen wil, vertel ik over Uw kracht."

 

Overdenking van vandaag:

In de prachtige hymne, getiteld: "O Sacred Head" (O Heilig Leider), eindigt het laatste couplet met dit verzoek: "Lord, let me never, never, outlive my love to thee" (Heer, laat me nooit, nooit, mijn liefde voor u overleven).  

Aan dit gevoel willen we een ander gevoel toevoegen: "Heer, laat me nooit, nooit, sterven voordat de volgende generatie u kent!"

 

Gebed:

Heer God Almachtig, de grote Ik Ben, help mij en degenen van mijn generatie om een respect voor uw macht en heerlijkheid over te brengen op degenen die na ons komen. Zegen de toekomst van uw kerk met veel meer doorgaande generaties van geloof na mij of tot de dag dat u uw Zoon stuurt om uw mensen thuis te brengen. In naam van mijn terugkomende Heer Jezus Christus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

28 juli 2027 2 Timothëus 4:7-8
27 juli 2027 Handelingen 17:4
26 juli 2027 Titus 2:3
25 juli 2027 Titus 2:2
24 juli 2027 Prediker 7:10
23 juli 2027 1 Timothëus 4:14
22 juli 2027 1 Petrus 5:5
 

Home