Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 27 juli 2027

 

Handelingen 17:4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige." (Hnd 17:4 STV)

"Van hen werden sommigen overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan; van de Grieken die God vereerden, sloot een grote groep zich aan, en ook veel voorname vrouwen."

"En enigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en ook een grote menigte Grieken, die God vereerden, en tal van voorname vrouwen."

"Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen."

"Enkele Joden raakten ervan overtuigd dat Paulus de waarheid sprak en sloten zich bij hem en Silas aan. Dat was ook het geval met een hele groep gelovige Grieken en verscheidene invloedrijke vrouwen uit de stad."

 

Overdenking van vandaag:

Vrouwen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het werk van God. Dit was vooral het geval in MacedoniŽ (Filippi, Thessalonica en Berea) in de eerste eeuw. In elk van deze plaatsen, werden veel van de vooraanstaande vrouwen van de gemeenschap aangeraakt door het evangelie. We weten dat ze een belangrijke rol speelden in het ondersteunen van het ondernemen met missie (Lydia) en het delen van het evangelie met de mensen om zich heen (Euodia en Syntyche).  

Waarom neem je vandaag niet de nodige tijd om een godsdienstige vrouw in jouw gemeente te laten weten hoe belangrijk ze is voor het werk van de Heer en voor jou.

 

Gebed:

Almachtige God, dank u voor vrome vrouwen van geloof. Zegen hen en hun dienen en maak het krachtig en effectief tot uw heerlijkheid. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

26 juli 2027 Titus 2:3
25 juli 2027 Titus 2:2
24 juli 2027 Prediker 7:10
23 juli 2027 1 TimothŽus 4:14
22 juli 2027 1 Petrus 5:5
21 juli 2027 Jesaja 40:29
20 juli 2027 Prediker 12:1
 

Home