Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 23 juli 2027

 

1 TimothŽus 4:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps." (1Ti 4:14 STV)

"De gave die je bezit, mag je niet verwaarlozen. Je hebt die gekregen krachtens een profetisch woord, waarbij de leiders van de gemeente je de handen oplegden."

"Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten."

"Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken."

"Gebruik de bijzondere gave die God je door Zijn profetisch woord heeft gegeven, toen de leiders van de gemeente jou de handen oplegden."

 

Overdenking van vandaag:

Het leven lijkt zo druk, zo vol met afleiding en "te doen"-lijsten. We moeten niet door ons werk weggehouden worden van het werk van onze Vader. Laten we de manieren vinden waarmee God ons gezegend heeft om hem en zijn mensen te dienen; laten we ons vervolgens hieraan wijden met heel ons hart, ziel, geest en kracht.

 

Gebed:

Genadig God, u heeft me gezegend op zoveel verschillende manieren. Dank u voor al deze aanrakingen van uw genade. Maar Vader, ik heb uw hulp nodig om meer duidelijk te zien hoe u mij begenadigd heeft om u te dienen en om meer gepassioneerd dit dienen een belangrijke prioriteit in mijn leven te maken, elke dag. Dank u dat u altijd mijn gebeden hoort. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 juli 2027 1 Petrus 5:5
21 juli 2027 Jesaja 40:29
20 juli 2027 Prediker 12:1
19 juli 2027 Psalm 71:9
18 juli 2027 EfeziŽrs 4:15
17 juli 2027 Handelingen 2:17
16 juli 2027 Richteren 2:7
 

Home