Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 22 juli 2027

 

1 Petrus 5:5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade." (1Pe 5:5 STV)

"De jongeren van hun kant moeten het gezag van de ouderen aanvaarden. Trouwens, in de omgang met elkaar siert een bescheiden houding u allen. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar hij is genadig voor wie zich voor hem buigen."

"Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade."

"En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade."

"Jonge mensen, doe wat de voorgangers zeggen. U moet in de omgang met elkaar nederig zijn, want God is tegen trotse mensen. Maar als u nederig bent, zal Hij u genade geven."

 

Overdenking van vandaag:

Het woord 'onderdanig' is vaak positief of negatief op basis van onze persoonlijke relatie met het woord. Het is leuk wanneer iemand ons nederig dient, maar iemand anders onderdanig dienen is hard werken. Helaas, we zijn veel te vaak zelfzuchtig.  

Maar God werkt in direct verweer tegen iedereen die vol trots is en niet bereid is om anderen te dienen, vooral als die 'anderen' oudere gelovigen zijn! Of het makkelijk is om ons te kleden met de kleren die onze Vader ons opdraagt of niet: we moeten ons moedwillig kleden met nederigheid!

 

Gebed:

Vader, dank u voor de grote helden van geloof waarover geschreven is in de bijbel. Dank u voor die andere helden van het geloof die hun voorbeelden en levens met mij gedeeld hebben. Zegen hen met kracht en gezondheid. En Vader, gebruik me alstublieft om al uw kinderen te zegenen en te dienen, met name degenen die vele jaren in trouwe dienst voor u en uw koninkrijk geleefd hebben. Door de genade van Jezus en in zijn naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 juli 2027 Jesaja 40:29
20 juli 2027 Prediker 12:1
19 juli 2027 Psalm 71:9
18 juli 2027 EfeziŽrs 4:15
17 juli 2027 Handelingen 2:17
16 juli 2027 Richteren 2:7
15 juli 2027 1 TimothŽus 5:3
 

Home