Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 20 juli 2027

 

Prediker 12:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve." (Pre 12:1 STV)

"denk wel aan de God die je gemaakt heeft, ook als je nog jong bent. Eens komen de slechte dagen en breekt de tijd aan dat je zult zeggen: 'Ik kan niet meer genieten van het leven."

"Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen;"

"Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd–voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer."

"Laat de verrukking van het jongzijn u er niet toe verleiden uw Schepper te vergeten. Eer Hem in uw jeugd, voordat de moeilijke jaren aanbreken waarin u niet meer met volle teugen van het leven geniet."

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer we jong zijn en zo veel dingen te doen hebben, kunnen veel dingen ons afleiden van wat belangrijk is. We moeten de Heer onze passies laten samenvoegen onder zijn genade in die vroege dagen van spanning en actieve vreugde, zodat we gebruikt kunnen worden voor Gods grotere werk.  

Voor de meesten van ons, leidt leeftijd tot een toeneming van beperkingen van één of een ander soort. Dit betekent niet dat leven slecht hoeft te zijn, maar dat het beter is onze prioriteiten op orde te brengen. Hopelijk hebben wij lering getrokken uit het geloof in onze jeugd, zodat we de rijpheid en wijsheid hebben om een voorbeeld, een leraar en begeleider te zijn voor degenen die na ons op het pad komen.

 

Gebed:

Heilige God, ik bid voor de jeugd van uw kerk. Geef ze passie en plezier als ze u vinden en Jezus volgen. Mag hun geloof echt, levendig, vrolijk en juichend worden! Geef ze een gevoel van uw heerlijkheid. Ondersteun hen in hun latere jaren met een diepe zekerheid van uw aanwezigheid, overwinning en genade. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 juli 2027 Psalm 71:9
18 juli 2027 Efeziërs 4:15
17 juli 2027 Handelingen 2:17
16 juli 2027 Richteren 2:7
15 juli 2027 1 Timothëus 5:3
14 juli 2027 1 Timothëus 5:1
13 juli 2027 1 Timothëus 4:12
 

Home