Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 18 juli 2027

 

EfeziŽrs 4:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, [namelijk] Christus;" (Efe 4:15 STV)

"Door ons aan de waarheid te houden zullen we in liefde volledig toegroeien naar hem die het hoofd is: Christus."

"maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus."

"Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus."

"Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer ťťn worden met Christus, Die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente."

 

Overdenking van vandaag:

Ons doel als gelovigen is te groeien in de volle aanwezigheid van Jezus Christus in de wereld door zijn verenigd Lichaam van de gelovigen te zijn. Deze uitdagende doelstelling kan alleen worden bereikt als we de waarheid spreken - Gods boodschap geÔnspireerd door de Geest - en dit doen met een houding van liefde.  

Hoe kunnen we verwachten de boodschap van Gods liefde die Jezus stuurde over te dragen als we zelf deze liefde niet uitdragen?

 

Gebed:

Almachtige en offerende God, help me alstublieft al mijn onzuivere motieven en goddeloze houdingen te vangen en ze te bekleden met uw liefde. Ik heb de zuiverende en transformerende aanwezigheid van de Heilige Geest nog meer nodig in mijn leven iedere dag, dus vul mij alstublieft en maak de vrucht van de Geest meer reŽel in mijn houding en daden. In de naam van de Heer Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

17 juli 2027 Handelingen 2:17
16 juli 2027 Richteren 2:7
15 juli 2027 1 TimothŽus 5:3
14 juli 2027 1 TimothŽus 5:1
13 juli 2027 1 TimothŽus 4:12
12 juli 2027 Spreuken 23:22
11 juli 2027 Psalm 126:2
 

Home