Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 17 juli 2027

 

Handelingen 2:17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen." (Hnd 2:17 STV)

"Dit zal er gebeuren in de laatste dagen, zegt God: Ik zal over iedereen mijn Geest uitstorten; uw zonen en dochters zullen profeteren, oude en jonge mensen, zij zullen visioenen zien, dromen krijgen."

"En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:"

"Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten."

"'God zal aan het einde van de tijd Zijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben."

 

Overdenking van vandaag:

Zoals de mensen in de laatste dagen, moet elke gelovige - jong en oud, man en vrouw - geleid worden door de Geest en ondersteund worden door de Geest om zijn of haar persoonlijke getuigenis te geven van de genade van God die ons gegeven is in Jezus Christus. Zoals Jezus voor ons gebeden heeft voor zijn dood (Johannes 17:20-23), moeten we verenigd zijn door de barrières heen van geslacht en leeftijd en de raciale barrières als de wereld echt moet weten dat God zijn Zoon stuurde als Heiland van de wereld!

 

Gebed:

God van alle naties, breek alstublieft de barrières die ons scheiden en die de prachtige boodschap van uw genade bot maakt. Giet uw Geest over ons uit en keur onze vooroordelen en egoïsme af en vervang het met uw overtreffende liefde. Vergeef ons, vergeef mij, wanneer mijn eigen kortzichtigheid en egoïsme interfereert met de wereld ziende een verenigde kerk die Jezus als Heer en Heiland verkondigt. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 juli 2027 Richteren 2:7
15 juli 2027 1 Timothëus 5:3
14 juli 2027 1 Timothëus 5:1
13 juli 2027 1 Timothëus 4:12
12 juli 2027 Spreuken 23:22
11 juli 2027 Psalm 126:2
10 juli 2027 Jesaja 6:8
 

Home