Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 9 juli 2027

 

Jesaja 6:6-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar een van de serafs vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand, [die] hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan, en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd; alzo is uw misdaad [van] [u] geweken, en uw zonde is verzoend." (Jes 6:6-7 STV)

"Een van de vuurgedaanten nam een tang, pakte van het altaar een gloeiende kool en vloog naar mij toe. Hij raakte er mijn mond mee aan en zei: 'Hierdoor zijn je lippen gezuiverd; je schuld is ongedaan gemaakt, je zonden zijn vergeven.'"

"Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend."

"Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: 'Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.'"

"Toen vloog één van de serafs naar het altaar en pakte er met een tang een gloeiende kool uit. Hij raakte met de gloeiende kool mijn lippen aan en zei: "Nu deze kool uw lippen heeft aangeraakt, is uw ongerechtigheid verdwenen. Al uw zonden zijn u vergeven."

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer we het brood en de wijn aan onze lippen brengen tijdens de Maaltijd des Heren, vertelt God ons dat "onze schuld is weggenomen" en dat er "geboet is voor onze zonde." De Heilige, in zijn genade, deed wat wij konden nooit doen: hij verstrekte het perfecte offer voor onze zonden met zijn eigen Zoon.  

Onze heiligheid, onze gerechtigheid en onze perfectie worden niet gewonnen door onze inspanningen op aarde, maar door degene die kwam van het altaar van de hemel en zijn leven gaf zodat we de gerechtigheid van God zouden kunnen zijn (zie 2 Kor. 5:21).

 

Gebed:

O dierbaar en liefdevolle Vader, dank u voor uw perfecte offer voor mijn zonden. Gebruik mij alstublieft om anderen te helpen uw ongelooflijk geschenk te kennen dat hen in staat stelt om voor u te staan, heilig en zonder smet van zonde. Aan u alle roem, eer, dank en lof in de naam van Jezus, mijn Heiland en Heer. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

8 juli 2027 Jesaja 6:5
7 juli 2027 Jesaja 6:2-3
6 juli 2027 Jesaja 6:1
5 juli 2027 Efeziërs 3:12
4 juli 2027 Galaten 5:1
3 juli 2027 Psalm 106:6
2 juli 2027 Ezechiël 36:23
 

Home