Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 8 juli 2027

 

Jesaja 6:5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien." (Jes 6:5 STV)

"Toen riep ik wanhopig uit: 'Ik ben verloren! Onrein zijn mijn lippen, en het volk waartoe ik behoor is even onrein als ik. Toch heb ik oog in oog gestaan met de ware koning, de almachtige Heer.'"

"Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is; en mijn ogen hebben de Koning, de HERE der heerscharen, gezien."

"Ik schreeuwde het uit: 'Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.'"

"Toen zei ik: "Ik ben ten dode opgeschreven, want ik behoor tot hen die met de mond zondigen. En nu heb ik de Koning gezien, de HERE van de hemelse legers."

 

Overdenking van vandaag:

In een tijd waarin Gods naam zo gemakkelijk tevergeefs wordt gebruikt, geeft deze passage er een verfrissende kijk op: God is zo veel groter dan wij, zo veel meer heilig dan wij kunnen zijn. Om in zijn aanwezigheid te komen zou ons direct moeten beseffen hoe volkomen zondig wij zijn en hoe onwaardig we zijn in de aanwezigheid van de Koning van Glorie.  

Om God te ervaren, om te staan voor zijn overweldigende aanwezigheid, of op de hoogte te zijn van zijn heiligheid is door vernederd te zijn en ontzag te hebben. Gods naam, Gods heiligheid, Gods majesteit en onze behoefte aan eerbied in zijn aanwezigheid zijn opeens niet langer theorie; ze worden onze passie van het leven!

 

Gebed:

O, Almachtige God, vergeef me voor de keren dat ik uw heiligheid en eer niet serieus genomen heb. Vergeef me voor het gebruiken van uw heilige naam op manieren die u niet eren en verheerlijken. Vergeef me voor het niet waarderen van de vele namen die u gebruikt heeft om uw grootheid in geschriften te tonen. Vergeef me want ik ken mijn onvolkomenheden, mijn tekortkomingen, mijn mislukkingen en mijn zondigheid. Vergeef me, want zonder uw genade, zou uw heiligheid veel te zuiver zijn voor mij om te overleven. Ik vraag voor uw vergeving in de naam van uw heilige Zoon, Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 juli 2027 Jesaja 6:2-3
6 juli 2027 Jesaja 6:1
5 juli 2027 Efeziėrs 3:12
4 juli 2027 Galaten 5:1
3 juli 2027 Psalm 106:6
2 juli 2027 Ezechiėl 36:23
1 juli 2027 Jeremia 22:29
 

Home