Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 7 juli 2027

 

Jesaja 6:2-3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte [ieder] zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!" (Jes 6:2-3 STV)

"Boven hem stonden gedaanten van vuur; elk van hen had zes vleugels: twee om hun gezicht te bedekken, twee om hun schaamdelen te bedekken en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de almachtige Heer. zijn majesteit strekt zich uit over de hele aarde.'"

"Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol."

"Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.'"

"Boven Hem zweefden machtige serafs met zes vleugels. Met twee vleugels bedekten zij hun gezichten; met twee andere bedekten zij hun voeten en met de andere twee vlogen zij. In een groot koor riepen zij elkaar toe: "Heilig, heilig, heilig is de HERE van de hemelse legers; de hele aarde is met Zijn glorie gevuld."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus heeft ons geleerd dat het bij aanbidding niet gaat om een plaats, maar om onze Vader (Johannes 4:21-24). Wetende dat onze Vader vereerd wordt door de hemelse gidsen zou ons moeten inspireren, ons vernederen en ons motiveren om hetzelfde te doen, ongeacht waar wij ons mogen bevinden.  

Boven alle andere eigenschappen: God is heilig. Drie keer erkennen de hemelse wezens zijn heiligheid - hij is speciaal, onbezoedeld, zuiver, perfect en veel meer dan dagelijks en werelds. Zijn heerlijkheid vult de aarde en hemel. Hij is groter dan alles wat we kunnen bedenken. Hij verdient onze aanbidding, eerbied en ontzag.

 

Gebed:

Heilige God, Heilige Vader, Heilige Koning der eeuwen, Ik prijs u voor de geweldige gave van uw genade. Ik weet dat in vergelijking met uw glorie, ik het niet waard ben in uw aanwezigheid te zijn. Maar u hebt me waardig en heilig gemaakt door het bloedoffer van Jezus, het Lam gedood voor mijn zonden. Dank u voor dit ongelooflijke geschenk zodat ik u kan aanbidden zoals ik zou moeten! In Jezus' naam prijs ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

6 juli 2027 Jesaja 6:1
5 juli 2027 Efeziėrs 3:12
4 juli 2027 Galaten 5:1
3 juli 2027 Psalm 106:6
2 juli 2027 Ezechiėl 36:23
1 juli 2027 Jeremia 22:29
30 juni 2027 Micha 5:4-5
 

Home