Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 30 juni 2027

 

Micha 5:4-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(5–3) En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde. (5–4) En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de mensen." (Mic 5:4-5 STV)

"Die koning zal een herder voor zijn volk zijn. In hem zal de macht van de Heer zichtbaar worden, de roemrijke majesteit van de Heer, zijn God. Dan kan zijn volk veilig wonen, want hij zal zijn macht in heel de wijde wereld tonen.

"Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des HEREN, in de majesteit van de naam des HEREN, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, en Hij zal vrede zijn. Wanneer Assur in ons land komt, en wanneer hij onze paleizen betreedt, dan zullen wij tegen hem zeven herders stellen en acht vorsten uit de mensen,"

"Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, (5:4) en hij brengt vrede. Wanneer Assyriė ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij zeven herders doen opstaan, ja, acht vorsten uit mensen gekozen."

"En Hij zal onze vrede zijn. Wanneer de Assyriėrs ons land binnenvallen en onze paleizen betreden, zal Hij zeven herders en acht vorsten tegen hen aanstellen. Zij zullen over Assyriė heersen met getrokken zwaarden en door de poorten van het land van Nimrod gaan. Als de Assyriėrs ons land binnenvallen, zal Hij ons van hen verlossen."

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer Jezus verkondigt dat hij de ''Goede Herder" is, bedoelt hij dat hij zijn leven voor ons zal geven! Voor ons, echter, betekent het alles wat Micha beloofde - sterkte, eergevoel, veiligheid en vrede.

 

Gebed:

Liefdevolle en eeuwige God, dank u zo veel voor het sturen van Jezus om mijn offerende Herder te worden. In een wereld die gek geworden is, steunt zijn kracht mij, zijn majesteit overdondert me en in hem vind ik mijn veiligheid en vrede als ik naar de toekomst kijk. In de naam van Jezus dank ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 juni 2027 Jeremia 10:24
28 juni 2027 Psalm 106:2
27 juni 2027 Johannes 1:41-42
26 juni 2027 1 Petrus 5:4
25 juni 2027 Zacharia 11:17
24 juni 2027 Psalm 105:4
23 juni 2027 Lukas 4:43
 

Home