Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 19 juni 2027

 

Johannes 3:5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan." (Joh 3:5 STV)

"'Ik verzeker u,' antwoordde Jezus, 'niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen, als hij niet geboren wordt uit water en Geest."

"Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan."

"Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest."

"Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt, kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen."

 

Overdenking van vandaag:

Water en Geest - zij vormen samen de belangrijkste componenten in de bekering en de nieuwe geboorte door het hele nieuwe testament. Eťn is een handeling van gehoorzaamheid en overgave. De andere is een geschenk en herinnering aan het feit dat alleen God ons kan vernieuwen door zijn macht. Geen wonder dat Jezus deze componenten zo belangrijk maakte om een deel van zijn koninkrijk te zijn.

 

Gebed:

Heilig en rechtvaardig Vader, ik erken dat mijn beste inspanningen vaak falen en mijn vastheid niet altijd consistent is. Dat is waarom ik zo dankbaar ben dat u mij uw genade in Jezus gegeven hebt en mij nieuw gemaakt hebt door mijn geestelijke geboorte in uw gezin. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 juni 2027 Jeremia 10:23
17 juni 2027 Spreuken 9:10
16 juni 2027 Psalm 109:1-2
15 juni 2027 Markus 6:34
14 juni 2027 HebrŽen 13:20-21
13 juni 2027 Handelingen 14:21-22
12 juni 2027 HebrŽen 3:13
 

Home