Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 14 juni 2027

 

HebrŽen 13:20-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, [namelijk] onze Heere Jezus Christus, Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen." (Heb 13:20-21 STV)

"God, de bron van de vrede, heeft onze Heer Jezus uit de dood teruggehaald, de grote herder van de schapen, door wiens bloed het eeuwig verbond is bekrachtigd. Mijn wens is dat deze God u uitrust met alle goeds, zodat u zijn wil kunt volbrengen, en dat hij in ons uitvoert wat hij verlangt door Jezus Christus. Aan hem de eer voor altijd en eeuwig. Amen."

"De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen."

"Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen."

"Ik bid dat de God van de vrede, Die de Here Jezus (onze grote Herder) door het bloed van het eeuwige verbond uit de dood heeft laten opstaan, u alles zal geven wat nodig is om Zijn wil te doen. Dat Hij ons zů zal maken dat Hij, door Jezus Christus, tevreden over ons kan zijn. Aan Jezus Christus komt voor altijd en eeuwig alle eer toe. Amen."

 

Overdenking van vandaag:

Een goede herder voorziet zijn schapen om de beproevingen van het leven aan te kunnen. Maar zoals Psalm 23 ons herinnert, geen herder voorziet zijn schapen zoals de ultieme Herder. Laten we zijn macht loslaten in het leven van onze broeders en zusters in Christus door speciaal tot God te bidden om hen uit te rusten met alles wat ze nodig hebben om zijn goede werk te doen!

 

Gebed:

O Groot Herder van de schapen, laat alstublieft de kracht van uw Geest vrij in uw mensen en voorzie ons zodat we veel dingen doen in onze dagen, zoals de eerste christenen deden in hun dagen. Mag het allemaal gebeuren voor uw glorie, in de naam van mijn held, Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 juni 2027 Handelingen 14:21-22
12 juni 2027 HebrŽen 3:13
11 juni 2027 Numeri 27:16-17
10 juni 2027 Johannes 10:11
9 juni 2027 Kolossensen 1:9
8 juni 2027 Spreuken 12:13
7 juni 2027 Psalm 78:72
 

Home