Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 4 mei 2024

 

Micha 5:4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(5–3) En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde." (Mic 5:4 STV)

"Die koning zal een herder voor zijn volk zijn. In hem zal de macht van de Heer zichtbaar worden, de roemrijke majesteit van de Heer, zijn God. Dan kan zijn volk veilig wonen, want hij zal zijn macht in heel de wijde wereld tonen."

"Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht des HEREN, in de majesteit van de naam des HEREN, zijns Gods; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde,"

"Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,"

"En Hij zal onze vrede zijn. Wanneer de Assyriėrs ons land binnenvallen en onze paleizen betreden, zal Hij zeven herders en acht vorsten tegen hen aanstellen."

 

Overdenking van vandaag:

De grote hoop die wij hebben is dat onze Goede Herder voor ons zal terugkeren, ieder van ons bij naam zal roepen en ons veilig in zijn kooi zal brengen. Daar zullen wij delen in zijn beschermende verzorging en eeuwige vrede.

 

Gebed:

Heer God, dank u dat u Jezus stuurde. Niet alleen om het offerlam te zijn voor mijn zonden, maar ook om de Goede Herder te zijn. Dank u voor de belofte van rust, bescherming en vrede die deel uitmaken van zowel mijn huidig en mijn toekomstig leven met u in uw Zoon. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

3 mei 2024 Psalm 5:3
2 mei 2024 Prediker 5:2
1 mei 2024 Romeinen 5:1
30 april 2024 Efeziėrs 4:30-31
29 april 2024 Deuteronomium 4:29
28 april 2024 Handelingen 4:28
27 april 2024 Spreuken 4:27
 

Home