Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 9 juni 2027

 

Kolossensen 1:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;" (Col 1:9 STV)

"Sinds de dag dat we dit hebben gehoord, houden we dan ook niet op voor u te bidden. We vragen, dat u, om Gods wil geheel te leren kennen, vervuld wordt met grote wijsheid en geestelijk inzicht."

"Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,"

"Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt."

"Daarom blijven wij, sinds wij dat hebben gehoord, steeds voor u bidden. Wij vragen God u te laten begrijpen wat Hij wil dat u doen zult. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht,"

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer we horen van christenen op andere plaatsen, vooral waar de omstandigheden en tijden moeilijk zijn, of christenen die jong zijn in het geloof, laten we welbewust en doelgericht dit gebed voor hen bidden!

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, zegen alstublieft mijn broeders en zusters in Christus over de hele wereld. Versterk hen die onder vuur liggen en die geconfronteerd worden met onderdrukking. Laat de jonge christenen volwassen worden in uw gezin. Bemoedig diegenen die worden geconfronteerd met twijfel en onzekerheid. Zegen alstublieft uw mensen vandaag met vrede. In Jezus' naam vraag ik het. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

8 juni 2027 Spreuken 12:13
7 juni 2027 Psalm 78:72
6 juni 2027 Psalm 28:9
5 juni 2027 2 Thessalonicensen 1:11
4 juni 2027 Romeinen 10:14
3 juni 2027 Prediker 7:12
2 juni 2027 1 Petrus 1:13
 

Home