Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 7 juni 2027

 

Psalm 78:72

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ook heeft hij hen geweid naar de oprechtheid zijns harten, en heeft hen geleid met een zeer verstandig beleid zijner handen." (Ps 78:72 STV)

"David was een toegewijd herder, hij leidde zijn volk met vaste hand."

"Deze weidde hen naar de oprechtheid van zijn hart, en leidde hen met kundige hand."

"Hij was een herder met een zuiver hart, met vaste hand heeft hij hen geleid."

"David weidde het volk met een oprecht hart en gaf het kundig leiding."

 

Overdenking van vandaag:

Eťn van de grootste eren en verantwoordelijkheden die een christelijke leider kan hebben, is benoemd te worden tot een pastor of herder in Gods gezin. Terwijl slechts enkelen echt bijbels in aanmerking komen om te worden erkend als herder van Gods kudde (zie Handelingen 20, 1 Tim 3 & Titus 1), is een herderlijke zorg voor anderen belangrijk voor ons allemaal.  

Laten we eisen dat degenen die geselecteerd zijn als onze herders, integriteit van hart en bewezen vaardigheid in de zorg voor mensen hebben. En wanneer zij leiden, laten we hen onze steun geven in inzet, gebed en dienen.

 

Gebed:

O Groot Herder, ik bid vurig dat u grote leiders in uw kerk zult plaatsen die uw schapen zullen leiden met integriteit en goddelijke vaardigheid. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

6 juni 2027 Psalm 28:9
5 juni 2027 2 Thessalonicensen 1:11
4 juni 2027 Romeinen 10:14
3 juni 2027 Prediker 7:12
2 juni 2027 1 Petrus 1:13
1 juni 2027 1 Thessalonicensen 1:3
31 mei 2027 HebrŽen 13:7
 

Home