Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 1 juni 2027

 

1 Thessalonicensen 1:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader;" (1Th 1:3 STV)

"overstaan van onze God en Vader gaan onze gedachten dan voortdurend uit naar uw geloof dat uit uw daden blijkt, naar uw onvermoeibare liefde en uw onwrikbare hoop op onze Heer Jezus Christus."

"onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop op onze Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader."

"en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer."

"Telkens wanneer wij bidden, danken wij God voor u. Als wij met onze Vader over u spreken, denken wij steeds aan wat u allemaal uit geloof en liefde doet; en niet te vergeten aan de volharding, waarmee u vertrouwt op onze Here Jezus Christus."

 

Overdenking van vandaag:

Vind je het niet verfrissend, in een wereld die valt voor fašades en meer krediet lijkt te geven voor intenties dan acties, dat Paulus verwacht dat geloof, hoop en liefde bepaalde handelingen zullen voortbrengen?

 

Gebed:

Almachtige God van bevrijding, ik wil u eren met een leven van waarneembaar geloof, hoop en liefde. Stimuleer mij en vernieuw mij met uw Heilige Geest zodat mijn leven vol zal zijn van de acties die ge´nspireerd zijn door uw genade en karakter. In Jezus' naam bid ik tot u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

31 mei 2027 HebrŰen 13:7
30 mei 2027 Psalm 107:31
29 mei 2027 Exodus 28:29
28 mei 2027 Jesaja 42:6
27 mei 2027 Handelingen 20:24
26 mei 2027 Jesaja 25:1
25 mei 2027 Spreuken 17:16
 

Home