Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 31 mei 2027

 

HebrŽen 13:7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; [en] volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst [hunner] wandeling." (Heb 13:7 STV)

"Vergeet uw leiders niet, die u de boodschap van God hebben verkondigd. Kijk hoe ze geleefd hebben en gestorven zijn, en neem een voorbeeld aan hun geloof. Jezus"

"Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na."

"Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt."

"Vergeet de voorgangers niet die u het woord van God hebben doorgegeven. Kijk eens hoe zij hebben geleefd; vertrouw net zo op God als zij deden."

 

Overdenking van vandaag:

Hoe wordt een grote christelijke leider gevormd? De Heilige Geest wijst op drie zaken in deze passage: 1) ze leren anderen het woord van God, 2) zij leven als grote voorbeelden voor anderen, en 3) zij hebben een geloof dat waarneembaar is.  

God zet een ieder van ons in posities van invloed met onze kinderen, onze vrienden, kennissen van ons werk en onze buren. Welk soort van geestelijk leiderschap laten wij hen zien?

 

Gebed:

God van alle genade en Vader van alle mededogen, help me alstublieft om een beter christelijk leider te zijn voor de mensen die u in mijn invloedssfeer geplaatst heeft. Geef me de kracht om een leven te hebben dat de moeite waard is om na te volgen. In Jezus' naam vraag ik dit. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 mei 2027 Psalm 107:31
29 mei 2027 Exodus 28:29
28 mei 2027 Jesaja 42:6
27 mei 2027 Handelingen 20:24
26 mei 2027 Jesaja 25:1
25 mei 2027 Spreuken 17:16
24 mei 2027 Jesaja 42:3-4
 

Home