Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 27 mei 2027

 

Handelingen 20:24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods." (Hnd 20:24 STV)

"Aan mijn leven hecht ik niet de minste waarde, als ik maar mijn weg kan afleggen en de taak volbrengen die de Heer Jezus mij heeft opgelegd: te getuigen van het goede nieuws over Gods goedheid, zijn genade."

"Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen."

"Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade."

"Maar ik geef niets om mijn eigen leven. Ik hoop alleen dat ik mijn doel mag bereiken en de opdracht die de Here Jezus mij heeft gegeven tot een goed einde mag brengen. Ik moet andere mensen het goede nieuws vertellen van de genade van God."

 

Overdenking van vandaag:

Hoe belangrijk is genade? Paulus zei dat Gods genade en anderen vertellen over die genade belangrijker was dan zijn eigen leven! In feite, het delen van Gods genade met anderen, ongeacht de prijs, was Paulus' leven!

 

Gebed:

Almachtige God, Heilige Vader, ik dank u voor uw genade, rijkelijk getoond en volledig laten zien in het sturen van Jezus om te sterven voor mij. Als uw kind, en in dank voor uw offer geschenk, beloof ik mijn leven, mijn liefde aan u: alles van mij. Door Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

26 mei 2027 Jesaja 25:1
25 mei 2027 Spreuken 17:16
24 mei 2027 Jesaja 42:3-4
23 mei 2027 Handelingen 28:31
22 mei 2027 Handelingen 1:8
21 mei 2027 Psalm 79:9
20 mei 2027 Filippensen 1:4-5
 

Home