Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 24 mei 2027

 

Jesaja 42:3-4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten." (Jes 42:3-4 STV)

"Het geknakte riet zal hij niet breken, de flauwer wordende pit niet doven. Hij verkondigt gerechtigheid en houdt zich aan de waarheid. Hij zal niet verflauwen, niet worden gebroken tot er op aarde recht heerst. De verste landen zien verlangend uit naar wat hij te leren heeft.'"

"Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten."

"het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn onderricht uit."

"Hij zal het geknakte riet niet breken en de flakkerende vlam niet doven. De vertwijfelden zal Hij bemoedigen. Hij zal ervoor zorgen dat recht wordt gedaan aan hen die onrechtvaardig zijn behandeld. Hij zal niet rusten voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde heersen en verre overzeese volken hun vertrouwen op Hem hebben gesteld."

 

Overdenking van vandaag:

God faalt niet! In een wereld waarin rechtvaardigheid zo zelden heerst, is God onze enige echte garantie dat gerechtigheid uiteindelijk zal zegevieren. De hoop voor alle landen en alle volkeren is dat Jezus terug komt en met zich de waarheid en gerechtigheid Gods brengt. Maranatha, kom O Heer!

 

Gebed:

Rechtvaardige en barmhartige Vader, ik ben de corruptie in onze wereld zat en het onrecht dat goede, maar machteloze mensen aangedaan wordt. Stuur Jezus snel terug en breng met hem het rechtvaardige en billijke gezag van uw Koninkrijk. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

23 mei 2027 Handelingen 28:31
22 mei 2027 Handelingen 1:8
21 mei 2027 Psalm 79:9
20 mei 2027 Filippensen 1:4-5
19 mei 2027 1 Thessalonicensen 1:8
18 mei 2027 Jesaja 10:1-2
17 mei 2027 1 Johannes 3:17
 

Home