Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 23 mei 2027

 

Handelingen 28:31

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd." (Hnd 28:31 STV)

"Hij verkondigde het koninkrijk van God en leerde de mensen vrijmoedig alles over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd."

"predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering."

"Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd."

"Hij liet geen kans voorbijgaan om over het Koninkrijk van God te spreken. Met grote vrijmoedigheid sprak hij over de Here Jezus Christus. En niemand legde hem een strobreed in de weg."

 

Overdenking van vandaag:

Zo vaak, maken we excuses waarom we niet kunnen evangeliseren. Gedurende zijn leven, laat Paulus ons zien hoe lamlendig onze excuses echt zijn! Hij heeft huisarrest en moet in zijn eigen levensonderhoud voorzien, maar nog steeds zorgt hij er voor dat het evangelie aan de verlorenen verkondigt wordt!

 

Gebed:

Liefdevolle en almachtige God, vergeef mijn excuses en mijn angst. Geef mij moed om uw reddende waarheid in het evangelie te delen. Laat allen die mij kennen ook meer te weten komen over Jezus door mij! In zijn liefdevolle naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 mei 2027 Handelingen 1:8
21 mei 2027 Psalm 79:9
20 mei 2027 Filippensen 1:4-5
19 mei 2027 1 Thessalonicensen 1:8
18 mei 2027 Jesaja 10:1-2
17 mei 2027 1 Johannes 3:17
16 mei 2027 Spreuken 3:27
 

Home