Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 2 mei 2024

 

Prediker 5:2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(5–1) Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht; want God is in den hemel, en gij zijt op de aarde; daarom laat uw woorden weinig zijn." (Pre 5:2 STV)

"Let op je woorden en zeg niet alles wat bij je opkomt. Want God woont in de hemel en de mens maar op aarde. Beloof daarom niet teveel."

"Wees niet overijld met uw mond, en uw hart haaste zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken; want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn."

"Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn."

"Net zoals teveel drukte u nachtmerries bezorgt, zo gaat u door teveel gepraat verkeerde dingen zeggen."

 

Overdenking van vandaag:

Zelfs in onze 'sound-byte' wereld, worden veel te veel woorden in belofte tot God gesproken die niet vervuld worden. Laten we hem danken, hem loven en tot hem bidden. Maar laten we ook beseffen dat, terwijl onze gebeden constant moeten zijn, dat onze woorden niet uitvoerig en verfijnd hoeven te zijn, slechts klein in aantal.

 

Gebed:

Almachtige God, dank u dat de Heilige Geest voor me bemiddelt terwijl ik bid. Dank u dat ik geen uitgesproken gebeden moet hebben om gehoord te worden. Dank u dat u geen grootse beloften van mij verwacht. Ik kom tot u als uw kind, uw nederige dienaar die ernaar verlangt om voor u te leven en u te prijzen met mijn hele leven. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

1 mei 2024 Romeinen 5:1
30 april 2024 Efeziėrs 4:30-31
29 april 2024 Deuteronomium 4:29
28 april 2024 Handelingen 4:28
27 april 2024 Spreuken 4:27
26 april 2024 Efeziėrs 4:26-27
25 april 2024 Romeinen 4:25
 

Home