Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 19 mei 2027

 

1 Thessalonicensen 1:8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedonie en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat [gij] op God [hebt], uitgegaan, zodat wij niet van node hebben, iets [daarvan] te spreken." (1Th 1:8 STV)

"Van u uit plantte de boodschap van de Heer zich voort; niet alleen in MacedoniŽ en Achaje, nee, overal is uw geloof in God de mensen ter ore gekomen. Wij hoeven daarover niemand iets te vertellen."

"Want uit uw midden heeft het woord des Heren weerklonken niet alleen in Macedonie en Achaje, maar allerwegen is uw geloof, dat zich op God richt, bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen."

"Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in MacedoniŽ en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen;"

"Van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weg gevonden, tot ver buiten de grenzen. Waar wij ook gaan, horen wij over uw geloof in God."

 

Overdenking van vandaag:

Wat voor reputatie heeft jouw gemeente? Wat is jouw droom voor de gemeente waar je lid bent? Velen van ons hebben zulke kortzichtige doelstellingen voor onze gemeenten.  

De gemeente in Thessaloniki was pas een paar maanden oud en haar reputatie voor het delen van hun geloof was over het hele Romeinse Rijk bekend geworden. Dat is het soort reputatie dat ik voor de gemeente waar ik werk wil hebben! Hoe zit het met jou?

 

Gebed:

O Here God Almachtig, vul onze gemeente met de kracht van uw Heilige Geest, zodat we met gevoeligheid en moed het goede nieuws van uw genade in Jezus Christus kunnen delen. Wees met onze missionarissen, onze dienaren en al onze leden, zodat wij het goede nieuws van redding kunnen weergeven en laten weerklinken voor onze vrienden, onze buren en mensen over de hele wereld. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 mei 2027 Jesaja 10:1-2
17 mei 2027 1 Johannes 3:17
16 mei 2027 Spreuken 3:27
15 mei 2027 Lukas 19:10
14 mei 2027 Psalm 141:4
13 mei 2027 Psalm 141:3
12 mei 2027 2 Thessalonicensen 3:1
 

Home