Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 18 mei 2027

 

Jesaja 10:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wee dengenen, die ongerechte inzettingen inzetten, en den schrijvers, die moeite voorschrijven; Om de armen van het recht af te wenden, en om het recht der ellendigen Mijns volks te roven, opdat de weduwen hun buit worden, en opdat zij de wezen mogen plunderen!" (Jes 10:1-2 STV)

"Ik klaag hen aan die onrechtvaardige wetten invoeren, hen die dwangbevelen uitschrijven. De zwakken geven zij geen eerlijk proces, de armen beroven zij van hun rechten; de weduwen worden hun prooi, de wezen plunderen zij uit."

"Wee hun die heilloze verordeningen uitvaardigen, en de schrijvers die lasten voorschrijven, om de geringen van het recht weg te dringen en aan de ellendigen mijns volks het recht te ontroven, zodat de weduwen hun buit worden en zij de wezen uitplunderen."

"Wee degenen die onrechtvaardige wetten uitvaardigen, die de onderdrukking wettelijk bekrachtigen. Zij verdraaien het recht van de zwakken en ontnemen de armen van mijn volk hun deel. Weduwen vallen hun ten prooi, wezen worden door hen beroofd."

"Wee de onrechtvaardige rechters en hen die slechte wetten uitvaardigen," zegt de HERE, "zodat er geen gerechtigheid is voor de armen, weduwen en wezen. Ja, het is waar dat zij zelfs weduwen en ouderloze kinderen schaamteloos plunderen."

 

Overdenking van vandaag:

'Absolute macht verderft absoluut' ... door ons toe te eigenen wat we niet zouden moeten; ... door onszelf toe te staan dat we vergeten waar we vandaan komen, ... door onszelf toe te staan de kreten te negeren van de onderdrukten.  

Macht is corrupt, want alleen God kan werkelijk de macht met rechtschapenheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid in de hand houden! Onze wens om het te hebben is als de zonde van Adam en Eva - het is de lust om God te zijn.  

Maar echte macht, macht die aanvaardbaar is voor de Enige Echte Almachtige, wordt gebruikt voor het zegenen van de gebrokenen, brengt de ongelukkigen omhoog, vergeeft de schuldigen en helpt de machtelozen.

 

Gebed:

Almachtige en onvergelijkbare God, ik wil niet mijn tijd verkwisten om mezelf een plaats te geven waardoor ik macht heb over anderen. Geef me alstublieft de genade, de mogelijkheid en de gelegenheid om anderen te zegenen - niet omdat ik me superieur of belangrijk voel, maar omdat zij gezegend zullen worden en u geprezen zal worden. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

17 mei 2027 1 Johannes 3:17
16 mei 2027 Spreuken 3:27
15 mei 2027 Lukas 19:10
14 mei 2027 Psalm 141:4
13 mei 2027 Psalm 141:3
12 mei 2027 2 Thessalonicensen 3:1
11 mei 2027 Spreuken 21:29
 

Home