Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 10 mei 2027

 

2 TimothŽus 3:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is." (2Ti 3:15 STV)

"Van jongs af ben je vertrouwd met de heilige geschriften, waaruit je wijsheid kunt putten die leidt tot redding door het geloof in Christus Jezus."

"en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus."

"en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus."

"Jij hebt van jongsaf aan geleerd wat er in de Boeken staat, die je het inzicht geven hoe je gered kunt worden door het geloof in Christus Jezus."

 

Overdenking van vandaag:

Van jongs af aan! Als je een goddelijke moeder hebt die je op de wereld gebracht heeft, omgeven door geloof in Jezus, verhalen uit de bijbel vertelde en slaapliedjes van geloof zong, prijs God dan en dank haar. Als dat niet zo is, maak dan een belofte dat jouw kinderen en jouw kleinkinderen deze voorsprong in het leven zullen krijgen.  

Ja, persoonlijk geloof zal gewonnen worden in de tijd van volwassen worden en volwassenheid, maar beginnen van jongs af aan is echt een zegen. De wereld van een kind vullen met liefde en hoop en belofte van Jezus is het grootste geschenk dat een ouder kan geven!

 

Gebed:

Heilig en zorgzame Vader, ik dank u voor de ongelooflijke gave van gelovige ouders. Ik bid dat er meer gelovigen zijn die actief zullen zijn in het delen van ons geloof met onze kinderen. Maak alstublieft mijn gezin en mijn leven een plaats waar kinderen en kleinkinderen het makkelijk vinden om te geloven en zich veilig kunnen verheugen in Jezus. In zijn dierbare naam loof en dank ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

9 mei 2027 1 Thessalonicensen 1:6-7
8 mei 2027 Psalm 108:3
7 mei 2027 Psalm 103:2-3
6 mei 2027 1 Johannes 2:2
5 mei 2027 EzechiŽl 18:31-32
4 mei 2027 Lukas 3:8
3 mei 2027 2 Petrus 3:9
 

Home