Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 9 mei 2027

 

1 Thessalonicensen 1:6-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes; Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonie en Achaje." (1Th 1:6-7 STV)

"En u op uw beurt bent in het voetspoor getreden van ons en van de Heer. Hoewel u veel tegenwerking ondervond, hebt u de boodschap aanvaard met een vreugde die van de heilige Geest komt. Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in MacedoniŽ en Achaje."

"En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonie en in Achaje."

"U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in MacedoniŽ en Achaje geworden."

"Zo werd u volgelingen van ons en van de Here, want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. En u bent weer een voorbeeld geworden voor alle andere christenen in MacedoniŽ en Achaje."

 

Overdenking van vandaag:

De cyclus van trouw wordt geÔllustreerd in deze passage. De Heer is ons grote voorbeeld. Mensen van geloof tonen het karakter en de passie van de Heer aan ons. Wij leven dan dat leven van geloof als een voorbeeld voor anderen. Met andere woorden, het evangelie is meer dan woorden!  

Het evangelie is het goede nieuws van Jezus dat vastgroeit in het leven van een persoon tot het vrucht draagt. Hiermee is het voldoende om een voorbeeld van de Heer te zijn zodat een ander het ziet en het ook begint na te leven! Doordat het evangelie in ons leven is opgenomen leren we het anderen!

 

Gebed:

Heilige God, dank u voor het bekend maken van uw personage, zowel in de geschriften als in het menselijk lichaam van Jezus. Door uw Heilige Geest, vraag ik dat u mij vormt naar het karakter van Christus, zodat anderen Jezus kunnen zien in mijn voorbeeld en mijn leven voor hem. In de dierbare naam van de Heiland Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

8 mei 2027 Psalm 108:3
7 mei 2027 Psalm 103:2-3
6 mei 2027 1 Johannes 2:2
5 mei 2027 EzechiŽl 18:31-32
4 mei 2027 Lukas 3:8
3 mei 2027 2 Petrus 3:9
2 mei 2027 Romeinen 10:15
 

Home