Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 5 mei 2027

 

EzechiŽl 18:31-32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels? Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft." (Eze 18:31-32 STV)

"Breek met je misdadig leven en begin een nieuw leven. Want waarom zouden jullie sterven, volk van IsraŽl? Ik verheug me niet als iemand sterven moet. Dat houd ik, God, de Heer, jullie voor. Kom tot inkeer en leef!'"

"Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt, van u weg, en vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis Israels? Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here HERE; daarom bekeert u, opdat gij leeft."

"Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, IsraŽlieten! Want de dood van een mens geeft me geen vreugdeĖspreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!"

"Werp uw zonden van u af en zorg dat u een nieuw hart en een nieuwe geest krijgt. Want waarom zou u moeten sterven, IsraŽl? Het doet Mij geen plezier u te zien sterven, zegt de Oppermachtige HERE. Bekeer u liever en leef!"

 

Overdenking van vandaag:

God herinnert ons eraan dat we ons moeten afkeren van onze egoÔstische manieren. Hij roept ons op om bereid te zijn hem te gehoorzamen. Als we weigeren, moeten we weten dat we de weg volgen die leidt tot de dood.  

God verlangt het werk te doen dat leidt naar wedergeboorte en vernieuwing, maar hij vraagt ons om ons af te wenden van onze vernietigende manieren en dat we ons hart aan hem geven om nieuw te worden gemaakt door zijn Heilige Geest.  

Berouw is het uitschakelen van de weg die leidt tot vernietiging en de weg te volgen die leidt naar het huis van de Vader, de plaats van leven.

 

Gebed:

Vergeef me, machtige God, dat ik probeer mijn eigen leven te regelen en te bepalen. Ik moet bekennen dat ik een puinhoop van dingen heb gemaakt toen ik niet gehoorzaamde aan uw woord en toen ik opstandig was tegen uw wil. Ik wil mijn hart en leven volledig aan u overgeven. Ik wil gehoorzaam zijn aan uw wil en ik wil leven voor uw heerlijkheid. Dank u voor uw vergeving en kracht als ik ernaar streef om te leven in u. In de naam van de Heiland Jezus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

4 mei 2027 Lukas 3:8
3 mei 2027 2 Petrus 3:9
2 mei 2027 Romeinen 10:15
1 mei 2027 1 Thessalonicensen 1:2
30 april 2027 Filippensen 4:19
29 april 2027 Psalm 10:12
28 april 2027 Jakobus 1:27
 

Home