Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 3 mei 2027

 

2 Petrus 3:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen [dat] traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen." (2Pe 3:9 STV)

"De Heer stelt wat hij heeft beloofd, niet uit, zoals sommigen denken. Hij heeft alleen maar geduld met u. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen."

"De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen."

"De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat."

"Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen."

 

Overdenking van vandaag:

Verre van een wraakzuchtig God zijnde, op zoek naar een reden om ons te veroordelen, wil God dat alle mensen, van alle rassen en talen, hem leren kennen, zich tot hem in berouw keren en zijn Zoon als Heer en Heiland volgen. Daarom kwam Jezus (vgl. Johannes 3:16)! Dat is de reden waarom Jezus' terugkeer nog niet is gebeurd.  

Dus als het onze wens is om de wil van de Heer te doen en hem blij kunnen maken met wat we doen, moeten we dan niet iets doen? Moeten we niet alle mensen van de wereld de eenvoudige waarheid over Jezus brengen? Moeten we niet alles doen wat we kunnen om hen te helpen zijn genade te kennen en hen oproepen zich te bekeren en Jezus te volgen als Heer?

 

Gebed:

Rechtschapen en liefhebbende Vader, help mij als ik probeer mijn geloof te delen met vrienden. Geef me alstublieft de moed, de wijsheid en de timing om te weten wanneer en hoe ik anderen buiten mijn comfort zone kan bereiken om het evangelie kan delen. Zegen alstublieft alle inspanningen om de verlorenen tot berouw te leiden en om hen te helpen Jezus als Heer te volgen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 mei 2027 Romeinen 10:15
1 mei 2027 1 Thessalonicensen 1:2
30 april 2027 Filippensen 4:19
29 april 2027 Psalm 10:12
28 april 2027 Jakobus 1:27
27 april 2027 Jakobus 1:26
26 april 2027 Psalm 10:14
 

Home