Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 30 april 2024

 

Efeziėrs 4:30-31

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing. Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid;" (Efe 4:30-31 STV)

"Doe Gods heilige Geest geen verdriet; met zijn stempel bent u gemerkt voor de dag van de bevrijding. Laat alle gevoelens van wrok, drift en woede varen. Schreeuw en vloek niet, maar vermijd iedere vorm van slecht gedrag."

"En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid."

"Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid."

"Doe de Heilige Geest geen verdriet; Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet; vermijd alles wat slecht is."

 

Overdenking van vandaag:

Maak Gods Geest niet verdrietig! Maar hoe doen we dat? Door bitterheid een plek te geven, door woede te ontketenen als gevolg van boosheid, door te vechten met anderen en hun naam te lasteren tijdens het samenzweren om hen schade aan te brengen. Deze dingen zijn precies het tegenovergestelde van de kwaliteiten die de Geest probeert voort te brengen in ons leven (Galaten 5:22-23). Geen wonder dat dit hem triest maakt!

 

Gebed:

Almachtige Vader, maak me alstublieft meer als Jezus door de kracht van uw Heilige Geest. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 april 2024 Deuteronomium 4:29
28 april 2024 Handelingen 4:28
27 april 2024 Spreuken 4:27
26 april 2024 Efeziėrs 4:26-27
25 april 2024 Romeinen 4:25
24 april 2024 Markus 4:24-25
23 april 2024 Johannes 4:23-24
 

Home