Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 20 april 2027

 

Psalm 145:3-4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"[Gimel]. De HEERE is groot en zeer te prijzen, en Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. [Daleth]. Geslacht aan geslacht zal Uw werken roemen; en zij zullen Uw mogendheden verkondigen." (Ps 145:3-4 STV)

"Groot bent u, Heer, aan u alle eer, u bent zo groot, u bent niet te doorgronden. Van geslacht op geslacht roemt men uw daden, verkondigt men wat u tot stand bracht."

"De HERE is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen, zij zullen uw machtige daden verkondigen."

"'Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.' Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, uw machtige daden verkondigen."

"De HERE is een grote God en Hem komt alle eer toe. Voor ons mensen is niet te begrijpen hoe groot Hij is. Van generatie op generatie zal men U prijzen om wat U doet. Men zal dan vertellen over Uw grote daden."

 

Overdenking van vandaag:

Wat we over God weten is beperkt door onze kleine hersenen, onze beperkte ervaringen, onze bereidheid om te lezen over de grote daden van de Heer in de bijbel en het horen van zijn ongelooflijk werk in het leven van oudere christenen.  

Er is niets beter dan graag luisteren naar oudere, door genade gevulde broeders en zusters in Christus, die onze Heer en zijn macht kennen door middel van aanbidding, gehoorzaamheid en ervaring.

 

Gebed:

Almachtige God, door uw genade noem ik u Abba Vader. Uw majesteit en macht is buiten mijn vermogen om te begrijpen en te vatten. Wat ik wel weet, Vader, en wat ik begrijp, almachtige God, brengt me op mijn knieŽn in nederige aanbidding en eerbiedige waardering. Dank u voor uw liefde en uw genade die het mogelijk maken om tot uw majesteit te komen en mijn mortaliteit in te ruilen voor leven. In de naam van Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 april 2027 Amos 5:24
18 april 2027 Psalm 103:6
17 april 2027 Filippensen 4:4-5
16 april 2027 Psalm 145:1-2
15 april 2027 Romeinen 13:7
14 april 2027 Jakobus 4:14
13 april 2027 Psalm 144:4
 

Home