Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 28 april 2024

 

Handelingen 4:28

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou." (Hnd 4:28 STV)

"Zij voerden uit wat u in uw macht had besloten dat gebeuren zou."

"om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou."

"om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren."

"Daarmee doen zij wat U, in Uw wijze macht, van tevoren had bepaald."

 

Overdenking van vandaag:

Het kruis van Golgotha, het offer van Jezus voor onze zonde, was geen na-denken, fout of een herziene formule. Jezus kwam als Gods gezalfde, zijn heilige Messias, om te sterven voor de zonden van de mensen en om ons leven en onsterfelijkheid te brengen. Degenen die slecht waren en samenspanden om hem te doden om hun plaats en hun positie te houden deden alleen dat wat God wist dat zij zouden doen; hij verloste enkel wat bestemd was voor kwaad door een paar en maakte het de bron van redding voor allen.

 

Gebed:

Almachtige God en liefdevolle Vader, dank u voor uw overweldigende offer dat uw vraag naar rechtvaardigheid vervult en u toestaat uw rijke barmhartigheid en genade uit te reiken. Dank u Jezus, in wiens naam ik bid, voor uw liefdevolle opoffering, uw heilig voorbeeld en uw belofte om terug te keren voor mij. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 april 2024 Spreuken 4:27
26 april 2024 Efeziėrs 4:26-27
25 april 2024 Romeinen 4:25
24 april 2024 Markus 4:24-25
23 april 2024 Johannes 4:23-24
22 april 2024 Efeziėrs 4:22-23
21 april 2024 1 Johannes 4:21
 

Home