Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 8 januari 2024

 

Jozua 1:8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen." (Joz 1:8 STV)

"Dat wetboek van Mozes moet je onophoudelijk overdenken, bestudeer het dag en nacht. Laat je leiden door alles wat erin geschreven staat, want dan zal het je voorspoedig gaan, je zult je doel bereiken."

"Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn."

"Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen."

"Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft. Want alleen dan zult u slagen."

 

Overdenking van vandaag:

We moeten eraan herinnerd worden, net zoals Jozua en de IsraŽlieten, dat God ons zijn Wet gaf om een zegen te zijn voor zijn mensen. De Wet werd gegeven om IsraŽl te helpen de wil van God na te leven in hun dagelijkse leven. Als ze zouden leven op Gods manier, beloofde hij dat ze gezegend zouden worden.  

Bovendien is God de Schepper. Hij weet wat de beste manier is voor mensen om in harmonie te leven met de beginselen van zijn universum. Zijn Wet was niet bedoeld om het geluk en de ervaring van zijn volk te belemmeren of in de weg te staan. Integendeel, het was om hen te helpen groeien en succes te vinden in het leven.  

Zoals Paulus ons herhaaldelijk herinnert in Galaten, staan we niet meer onder de Wet. Maar, als we leven door de Geest, weerspiegelt het karakter dat gecreŽerd wordt het karakter van Jezus, de enige die de Wet vervulde en ons de zegeningen brengt die God allemaal voor ons bedoeld had. De basis: Gods wil volgen en zijn karakter naleven is een zegen voor ons!

 

Gebed:

Liefdevolle Vader, dank u voor het uitspreken van uw wil in menselijke woorden zodat ik beter kan weten hoe ik voor u leef. Ik weet dat het volgen van uw wil mij zegent en degenen om me heen. Steun me met uw Geest zodat uw mentaliteit en genade volledig gerealiseerd zal worden in mijn leven en mijn voorbeeld. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 januari 2024 1 Johannes 1:7
6 januari 2024 1 Thessalonicensen 1:6
5 januari 2024 2 Petrus 1:5-7
4 januari 2024 Jakobus 1:12
3 januari 2024 HebrŽen 1:3
2 januari 2024 Johannes 1:2-3
1 januari 2024 Genesis 1:1
 

Home