Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 7 april 2027

 

Amos 5:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft; en alzo zal de HEERE, de God der heirscharen, met ulieden zijn, gelijk als gij zegt." (Am 5:14 STV)

"Zoek het goede en niet het kwade, dan zullen jullie in leven blijven; dan pas zal de Heer, de almachtige God, jullie die hulp verlenen waarvan jullie de mond vol hebben."

"Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt."

"Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen."

"Wees goed, houd u verre van het kwaad, dąn zult u leven! Dan zal de HERE, de God van de hemelse legers, een echte helper blijken, zoals u van Hem verwacht."

 

Overdenking van vandaag:

Wat wil je van vandaag? Zoek je het goede? Of ga je eerder het kwaad opzoeken door wrok te koesteren, roddels te verspreiden of een lust te voeden?  

God verlangt om met ons te zijn, en hij heeft beloofd ons nooit te verlaten. Zijn karakter, zijn gerechtigheid en zijn goedheid zijn betrouwbaar om te volgen, daar waar God gaat!

 

Gebed:

Goede en liefdevolle Vader, dank u dat u mij laat zien hoe goedheid eruit ziet door Jezus te sturen. Dank u dat u mij met uw Geest vult, zodat ik uw goede geestelijke vruchten kan voortbrengen. Dank u dat u mij binnen het Lichaam van Christus plaatst, uw mensen, zodat ik mogelijkheden heb om goede dingen te doen voor mensen die zorg nodig hebben. Maar diep van binnen, Vader, erken ik dat alleen u werkelijk goed bent. Help me, terwijl ik u, uw karakter en uw goedheid in mijn leven zoek. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

6 april 2027 1 Petrus 2:11
5 april 2027 Psalm 55:16-17
4 april 2027 Johannes 20:19
3 april 2027 Johannes 19:38-39
2 april 2027 Johannes 18:2
1 april 2027 1 Korinthiėrs 1:25
31 maart 2027 Johannes 13:15-16
 

Home