Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 4 april 2027

 

Johannes 20:19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!" (Joh 20:19 STV)

"Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren op slot, omdat ze bang waren voor de Joden. Toen kwam Jezus bij hen; hij stond in hun midden en zei: 'Vrede!'"

"Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!"

"Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!'"

"'s Avonds zaten de discipelen bij elkaar. Zij hadden de deur op slot gedaan, omdat zij bang waren voor de Joden. Ineens was Jezus bij hen. "Vrede," zei Hij."

 

Overdenking van vandaag:

"Dolblij" zou niet genoeg uitdrukken wat er bedoeld wordt! Nadat elke droom wreed verstoord is, delen ze nu de onuitsprekelijke vreugde van het zien van wat niet mogelijk was en het ervaren van het ondenkbare. De beschikbare kracht is nu onbeperkt en hun toekomst is zonder grenzen. Jezus, hun leraar, is Heer van allen en hun toekomst ligt in zijn handen.

 

Gebed:

Ik prijs u, machtige God, voor Jezus' opstand uit de dood en voor de zekerheid dat ik op een dag bij u zal zijn en bij al diegenen van wie u houdt. Dank u dat u dat doet wat niet mogelijk is en dat u mij geloof geeft in dat wat onvoorstelbaar is. Gebruik alstublieft dit vermogen om mijn karakter overeen te stemmen met uw wil en naar het voorbeeld van Christus. In Christus Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

3 april 2027 Johannes 19:38-39
2 april 2027 Johannes 18:2
1 april 2027 1 Korinthiėrs 1:25
31 maart 2027 Johannes 13:15-16
30 maart 2027 Johannes 12:46
29 maart 2027 Johannes 13:31
28 maart 2027 Johannes 13:21
 

Home