Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 3 april 2027

 

Johannes 19:38-39

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En daarna Jozef van Arimathea (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze der Joden), bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen; en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd ponden [gewichts]." (Joh 19:38-39 STV)

"Daarna vroeg Jozef van Arimatea aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht weghalen. Hij was een leerling van Jezus, maar in het geheim, omdat hij bang was voor de Joodse leiders. Pilatus gaf zijn toestemming en Jozef haalde het lichaam weg. Nikodemus, de man die Jezus vroeger 'snachts had opgezocht, kwam ook mee. Hij had een mengsel bij zich van mirre en aloë, ongeveer honderd pond."

"En daarna vroeg Jozef van Arimatea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook kwam Nikodemus, die de eerste maal des nachts tot Hem gekomen was, en hij bracht een mengsel mede van mirre en aloe, ongeveer honderd pond."

"Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea–die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was–aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. Nikodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra."

"Nadat het allemaal voorbij was, vroeg Jozef van Arimathea aan Pilatus of hij Jezus' lichaam mocht wegnemen. Pilatus vond het goed. Deze Jozef was een volgeling van Jezus. Maar hij had er niet voor durven uitkomen, omdat hij bang was voor de Joden. Daarop haalde hij Jezus' lichaam van het kruis af. Nicodémus, die op een nacht met Jezus was komen praten, ging met hem mee. Hij had ruim dertig kilo balsemkruiden bij zich, een mengsel van mirre en aloë."

 

Overdenking van vandaag:

De kracht van het kruis wordt getoond in het leven van deze twee mannen, geen van beiden geeft zich volledig als een discipel van Jezus tijdens zijn werk op aarde.  

Nu in zijn dood, maken ze zich er zeker van dat hij een nette begrafenis krijgt. Ze maken zichzelf onrein voor het Pascha en tonen zich trouw aan de Heer op het voor hen het slechtste moment om dit te doen. Het kruis raakte hen toen niets anders dit kon, net zoals het ons geraakt heeft!

 

Gebed:

Rechtvaardige Vader, ik weet dat het kruis een bruut symbool van vervloeking was. Maar voor mij is het even kostbaar als dat het wreed is en het is zo mooi als dat het afschuwelijk was. Door het kruis redde u mij van mijn zonde en liet u mij zien hoe veel u van me hield. Dank u! Gebruik alstublieft mijn leven op een kleine manier om u en uw onbeschrijfelijk geschenk op Golgotha te verheerlijken. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 april 2027 Johannes 18:2
1 april 2027 1 Korinthiërs 1:25
31 maart 2027 Johannes 13:15-16
30 maart 2027 Johannes 12:46
29 maart 2027 Johannes 13:31
28 maart 2027 Johannes 13:21
27 maart 2027 Kolossensen 1:22
 

Home