Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 26 maart 2027

 

Titus 2:13-14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken." (Tit 2:13-14 STV)

"in afwachting van het geluk waar we op hopen: de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en redder, Christus Jezus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en om ons te maken tot een volk, dat gereinigd is van zonde, hem alleen toebehoort en zich inzet voor het goede."

"verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken."

"in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen."

"Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij Zijn heerlijkheid zullen zien; de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Hij is voor onze zonden onder Gods oordeel gestorven om ons te redden. Hij behoedt ons ervoor dat wij telkens weer tot zonde vervallen. Daardoor heeft Hij ons gemaakt tot Zijn eigen volk, dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft om goed te doen."

 

Overdenking van vandaag:

Enkele van de meest elementaire en verhoogde uitspraken over Jezus worden in 1 & 2 Timotheüs en Titus gemaakt. Deze brieven zijn gegeven om dienaren te helpen gemeenten in moeilijke plaatsen volwassen te laten worden. Ze zijn ongelooflijk praktisch, maar ook geworteld in het werk van Jezus, zijn goddelijkheid en zijn trouw.  

Wij wachten op de Getrouwe! Wij vertrouwen erop dat hij voor ons zal komen, vanwege wat hij opgeofferd heeft om ons te verlossen. Terwijl we wachten, eren wij zijn missie door een volk te zijn dat popelt om te doen wat goed is. We laten in onze wandel zien dat hij onze Heer is.

 

Gebed:

O God, ik wacht op Jezus. Omdat hij voor mij komt, weet ik dat mijn leven richting en zin heeft, zelfs op die dagen die lang, hard en schijnbaar vruchteloos zijn. Ontsteek een vuur in mijn hart om met verlangen voor de glorieuze verschijning van Jezus te wachten en maak dat mijn verlangen alleen dat te willen dat goed en heilig is. Ik wil u zien! Maar, lieve Heer, ik wil op u lijken! In de glorieuze naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 maart 2027 Spreuken 20:22
24 maart 2027 Psalm 69:6
23 maart 2027 Kolossensen 1:21
22 maart 2027 Psalm 46:1-2
21 maart 2027 Spreuken 8:13
20 maart 2027 Kolossensen 1:19-20
19 maart 2027 1 Timothëus 3:16
 

Home