Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 28 maart 2027

 

Johannes 13:21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde, en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden." (Joh 13:21 STV)

"Toen hij dat gezegd had, zei Jezus diep bewogen: 'Ik verzeker jullie: een van jullie gaat mij uitleveren.'"

"Na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest en Hij getuigde en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een van u zal Mij verraden."

"Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: 'Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.'"

"Nadat Hij dit had gezegd, werd Jezus diep ontroerd. "De waarheid is," zei Hij, "dat één van jullie Mij zal verraden."

 

Overdenking van vandaag:

Ik kan me nog steeds herinneren dat mijn vriend het zei in de kerk op een zondag: "We denken zo slecht over oude Judas voor het verraden van de Heer voor 30 zilverstukken, maar hoe vaak hebben we hem verraden voor niets?" Au! Wat dit voor ons zo moeilijk maakt om te dragen is Jezus' kwelling dat hij weet dat één van zijn eigen groep hem zou verraden.  

Laten we alles in het werk stellen en een beroep doen op Gods kracht, zodat zo'n soort verraad nooit echt van ons kan zijn! En als het ooit zo is, laten we ervoor zorgen dat we naar zijn genade rennen met een oprecht verlangen om te ontsnappen aan zonde en bij hem terug komen!

 

Gebed:

Jezus, het spijt mij voor de keren dat ik uw hart gebroken heb met mijn opstandigheid en verwaarlozing. Vader God, ik verontschuldig me voor mijn gebrek aan passie en ijver voor het offer van uw Zoon dat mij redde van zonde en dood. Ik wil meer actief leven voor Jezus, zodat anderen hem kunnen zien en hem kunnen leren kennen. Het is in zijn edele en heilige naam dat ik bid. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 maart 2027 Kolossensen 1:22
26 maart 2027 Titus 2:13-14
25 maart 2027 Spreuken 20:22
24 maart 2027 Psalm 69:6
23 maart 2027 Kolossensen 1:21
22 maart 2027 Psalm 46:1-2
21 maart 2027 Spreuken 8:13
 

Home