Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 27 maart 2027

 

Kolossensen 1:22

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen;" (Col 1:22 STV)

"nu heeft hij door Christus' sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld voor hem zult staan."

"in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen,"

"maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen."

"Hij heeft dit gedaan door de dood aan het kruis van Zijn eigen menselijk lichaam. Als gevolg daarvan heeft Christus u in de dichte nabijheid van God gebracht."

 

Overdenking van vandaag:

"Christenen zijn niet perfect, ze zijn gewoon vergeven." We weten dat we niet perfect zijn. Wij kennen onze zwakke punten, tekortkomingen, zondigheid, pietluttigheid, onvolwassenheid, lafheid ... Maar Jezus toonde zijn liefde voor ons aan het kruis toen hij zijn lichaam offerde en zijn bloed vloeide.  

Zijn offer betekent dat God naar ons kijkt als 'perfect'. Jezus' offer betekent dat wij heilig zijn, zonder smet en zonder belastbaar feit in Gods aanwezigheid! Jezus' volmaakte offer heeft ons perfecte verzoening met God gebracht!

 

Gebed:

Vergeef me, almachtige God, voor mijn zonden. Ik word er ziek van en gefrustreerd door mijn eigen onvermogen om ze volledig te overwinnen. Versterk mij, liefdevolle Vader, zodat ik nog meer vastberadenheid en moed zal hebben om verleiding zegevierend het hoofd te bieden. Dank u, God van glorie, voor het delen van uw perfectie en glorie met mij door het sturen van Jezus. Ik prijs u God, mijn Rots en mijn Verlosser, dat u mij uw kind gemaakt hebt! In de naam van de Heer Jezus Christus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

26 maart 2027 Titus 2:13-14
25 maart 2027 Spreuken 20:22
24 maart 2027 Psalm 69:6
23 maart 2027 Kolossensen 1:21
22 maart 2027 Psalm 46:1-2
21 maart 2027 Spreuken 8:13
20 maart 2027 Kolossensen 1:19-20
 

Home