Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 23 maart 2027

 

Kolossensen 1:21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend," (Col 1:21 STV)

"Dat geldt ook voor u. Vroeger had u geen band met God en was u hem vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte leven. Maar"

"Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend,"

"Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind,"

"Dat geldt ook voor u, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van Hem. Dat bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. God heeft alles met u goedgemaakt."

 

Overdenking van vandaag:

Zoveel mensen verwerpen God omwille van de dingen die ze voor hem niet willen opgeven. Zij verwoorden dit misschien in een intellectuele argument, maar heel vaak willen ze hun wil aan God niet overgeven. Dit zou betekenen dat ze iets op moeten geven dat ze lief hebben maar dat in strijd is met het karakter van God.  

Veel evangelisten weten dat intellectuele argumenten zulke mensen zelden van de waarheid zal overtuigen. Integendeel, ze moeten Jezus en zijn offerende liefde voor hen leren kennen voordat zij in staat zijn om te beseffen dat Gods verlangen voor heiligheid in hen, hun bondgenoot is, niet hun vijand.

 

Gebed:

Heilig en almachtige God, ik wil u voor uw liefde en heiligheid loven. Dank u dat u beide toont door het sturen van Jezus om me te redden. Ik betreur de tijden dat ik uw verlangen naar heiligheid als te veeleisend of hard zag. Ik dank u dat u genoeg van mij houdt om mij niet alleen in Jezus te redden, maar ook om mij tot een heilig leven onder uw bescherming en zorg te roepen. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 maart 2027 Psalm 46:1-2
21 maart 2027 Spreuken 8:13
20 maart 2027 Kolossensen 1:19-20
19 maart 2027 1 Timothëus 3:16
18 maart 2027 Psalm 71:8
17 maart 2027 Openbaring 5:9
16 maart 2027 Kolossensen 1:18
 

Home