Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 22 maart 2027

 

Psalm 46:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. (46–2) God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. (46–3) Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde [haar] [plaats], en al werden de bergen verzet in het hart der zeeen;" (Ps 46:1-2 STV)

"God is onze toevlucht, hij geeft ons kracht; in de grootste nood heeft hij ons geholpen. (46-3) Daarom kennen wij geen angst, al beeft de aarde, al verzinken de bergen in zee."

"God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee."

"God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee."

"Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek Hij ons altijd te hulp te komen. Daarom kennen wij ook geen angst; al nam de aarde een andere positie in en al scheurden de bergen, die op de zeebodem staan."

 

Overdenking van vandaag:

God is niet alleen onze beschermer, hij is onze helper. Zelfs wanneer de wereld om ons heen lijkt in te storten, is hij er. Hij zal ons van de dood bevrijden of leidt ons door de dood heen. Hij zal ons van het kwade bevrijden of hij zal ons het kwaad doen overwinnen. Onze taak is erop te vertrouwen dat midden in onze aardbevingen en vloedgolven we niet alleen zijn en niet verlaten worden.

 

Gebed:

Heilige God, ik bid voor degenen die zich vandaag midden in de storm van hun leven bevinden. U kent degenen over wie ik bezorgd ben. U weet dat ik me zorgen maak over hun strijd, die te groot zijn voor mij om af te zwakken en te pijnlijk om echt troost te brengen. Ik vraag u nu om hen te zegenen, om met hen te zijn, en wilt u ze alstublieft snel bevrijden. U bent onze enige echte hoop en Jezus is onze enige echte verlosser. In de naam van de Heer Jezus Christus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

21 maart 2027 Spreuken 8:13
20 maart 2027 Kolossensen 1:19-20
19 maart 2027 1 Timothëus 3:16
18 maart 2027 Psalm 71:8
17 maart 2027 Openbaring 5:9
16 maart 2027 Kolossensen 1:18
15 maart 2027 Hebrëen 2:14
 

Home