Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 21 maart 2027

 

Spreuken 8:13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De vreze des HEEREN is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden weg; Ik haat ook den mond der verkeerdheden." (Spr 8:13 STV)

"Het kwaad uit de weg gaan, dat is ontzag hebben voor de Heer. Daarom heb ik een afkeer van hoogmoed en trots, van misdaad en bedrog."

"De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik."

"Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad."

"Eerbiedig ontzag voor de HERE houdt in dat u het verkeerde, de trots, de hoogmoed en de goddeloosheid haat; ook een vuilspuitende mond haat ik."

 

Overdenking van vandaag:

Als we een diep en eerbiedig respect voor onze heilige God hebben, gaan we liefhebben wat hij liefheeft en haten wat hij haat. We moeten echter beseffen dat het woord "haat" zeer zorgvuldig wordt gebruikt in de de geschriften. Dit sterke werkwoord wordt niet vaak gebruikt, en als dit wordt gebruikt met God als onderwerp, moet het object van Gods haat worden gemerkt.  

God haat het kwaad, dat in dit geval wordt omschreven als trots, arrogantie, kwaad gedrag en verachtelijk spreken. Dit zijn dingen die christenen niet alleen vermijden, maar ook verafschuwen. God wil dat zijn volk mensen zijn van karakter - mensen van nederigheid, moreel gedrag en behulpzaam spreken.

 

Gebed:

O heilig en rechtvaardig Vader, vergeef me voor mijn trots en egoÔsme. Vergeef me voor mijn arrogantie en bedrieglijke tong. Hervorm mij door uw Geest om heilig te zijn in woord en daad, barmhartig naar mensen in nood, en bevrijd van kwaad. O HEER, wees de heerlijkheid in mijn leven en in uw kerk, voor eeuwig en altijd. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

20 maart 2027 Kolossensen 1:19-20
19 maart 2027 1 TimothŽus 3:16
18 maart 2027 Psalm 71:8
17 maart 2027 Openbaring 5:9
16 maart 2027 Kolossensen 1:18
15 maart 2027 HebrŽen 2:14
14 maart 2027 Psalm 80:7
 

Home