Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 20 maart 2027

 

Kolossensen 1:19-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want het is [des] [Vaders] welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, [zeg] [ik], alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn." (Col 1:19-20 STV)

"Want God heeft volledig in hem willen wonen, en door hem alles met zich willen verzoenen, alles op de aarde en in de hemel. Want hij heeft vrede gebracht door zijn bloed, door zijn kruisdood."

"Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is."

"in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis."

"Want God had besloten met Zijn hele wezen in Zijn Zoon te wonen. Door Zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en Zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God."

 

Overdenking van vandaag:

Hoe kun je zowel de majesteit als het offer van Jezus begrijpen? De hele maand hebben wij gekeken naar de identiteit van onze Heer en nog worden we verwonderd, verheugd, verward en gezegend door zijn heerlijke en nederige persoonlijkheid.  

Het voornaamste is echter dat hij vrede heeft gemaakt tussen een volmaakte hemel en een aangetaste mensheid. Hiervoor betaalde hij een afschuwelijke prijs, het vergieten van zijn eigen bloed aan de martelpaal op Golgotha. Dit deed hij naar Gods volledige tevredenheid en natuur in zichzelf. Hij deed het vanwege onze zonden. Hij deed het uit liefde.

 

Gebed:

O Vader, het spijt mij dat er zo'n groot offer nodig was voor de verzoening van mijn zonde. Ik ben u dankbaar dat u zoveel liefde heeft dat u de prijs voor dat offer wilde betalen. Ik loof u voor het overbruggen van de afstand die mijn zonde tussen mij en u maakte; ikzelf kon dit niet. Moge u deze dag blij met mij zijn en mijn leven zien als een lofzang voor uw duurbetaalde genade. In Jezus' naam dank ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 maart 2027 1 TimothŽus 3:16
18 maart 2027 Psalm 71:8
17 maart 2027 Openbaring 5:9
16 maart 2027 Kolossensen 1:18
15 maart 2027 HebrŽen 2:14
14 maart 2027 Psalm 80:7
13 maart 2027 Kolossensen 1:17
 

Home