Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 19 maart 2027

 

1 TimothŽus 3:16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid." (1Ti 3:16 STV)

"Groot is het geheim van onze godsdienst; dat is boven alle twijfel verheven: hij is geopenbaard als mens, rechtvaardig verklaard door de Geest; hij is verschenen aan de engelen, verkondigd aan de volken; er werd in hem geloofd in de wereld, hij is opgenomen in heerlijkheid."

"En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid."

"Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit."

"Het valt niet te ontkennen dat de waarheid die God ons bekend heeft gemaakt, groot is: Christus kwam als mens naar de aarde, werd door de Geest rechtvaardig verklaard en door engelen gezien. Hij werd onder de volken bekendgemaakt, in de wereld aanvaard en weer in de heerlijkheid van de hemel opgenomen."

 

Overdenking van vandaag:

Waarom zou Jezus het doen? Hoe heeft hij het gedaan? Hoe was hij "God met ons" en tegelijkertijd in "het vlees"? Wij kunnen het niet volledig begrijpen, maar hij was het!  

De Zoon van God was ook Jezus van Nazareth, geboren en in een voederbak gelegd en gekruisigd aan een kruis. Maar hij werd uit de dood opgewekt en getoond Gods Zoon te zijn met kracht. Hij was gezien door engelen, zowel op aarde na zijn opstanding als in de hemel op de troon van God. Hij is verkondigd aan en er is in hem geloofd door mensen op de hele wereld.  

Zijn heerlijkheid zal hij op een dag laten zien en met ons delen. Als je goddelijkheid wilt begrijpen, begin dan bij Jezus!

 

Gebed:

Heilige en wonderbare God, uw plan om een zondaar zoals ik te verlossen en te redden, samen met mensen zoals ik over de hele wereld is ongelooflijk. Uw liefde welke u gebracht hebt tot zo'n groot offer gaat mijn verstand te boven. Ik dank u voor deze overweldigende genade. Ik vraag u om mij mijn zonden te vergeven. Bekrachtig mij alstublieft met uw Geest welke Jezus uit de dood opwekte, zodat het mysterie van uw goddelijkheid vandaag de dag in mijn leven te zien mag zijn, door mijn familie, mijn vrienden, mijn collega's, mijn medeleerlingen en vooral in de aanwezigheid van mijn vijanden. In Jezus' machtige naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 maart 2027 Psalm 71:8
17 maart 2027 Openbaring 5:9
16 maart 2027 Kolossensen 1:18
15 maart 2027 HebrŽen 2:14
14 maart 2027 Psalm 80:7
13 maart 2027 Kolossensen 1:17
12 maart 2027 Jesaja 51:6
 

Home